Πέμπτη 4 Οκτωβρίου 2007

ΔΙΚΤΥΟ ΑΥΤΟ-ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Συμμετοχικής Δημοκρατίας Υποστηρικτών Γιώργου Α.Παπανδρέου


Σκοπός του δικτύου είναι ο συντονισμός των φίλων και υποστηρικτών του Γιώργου Παπανδρέου, σε πανελλήνια κλίμακα, σε ιδεολογική και πολιτική βάση με στόχο την αυτό-οργάνωση, την κινητοποίηση και τον αγώνα για την επανεκλογή του στις 11 Νοεμβρίου αλλά και για τη μακροπρόθεσμη προοπτική της Συμμετοχικής Δημοκρατίας. Για τον σκοπό αυτό προτείνεται η δημιουργία μιας οριζόντιας οργανωτικής δομής αμφίδρομης επικοινωνίας με την κοινωνική βάση – συμμετοχής των πολιτών και εθελοντών στην ενεργό πολιτική ζωή. Στις ιστορικά κρίσιμες μέρες που διέρχεται το ΠΑΣΟΚ αλλά και η γενικότερη πολιτική ζωή του τόπου, είναι ανάγκη να ενεργοποιηθούν τα μέλη και οι φίλοι του ΠΑΣΟΚ με τη δημιουργία ομάδων πρωτοβουλίας βάσης με σκοπό:
  • Την ανάδειξη και την προβολή της ιδεολογικοπολιτικής ταυτότητας του ΠΑΣΟΚ στην ευρύτερη κοινωνία,
  • την επιβεβαίωση του κοινωνικού της χαρακτήρα,
  • τη διασφάλιση της ουσιαστικής ενότητας και συνοχής του κινήματος που θα βασίζεται σε πολιτικούς όρους, και
  • την υποστήριξη της υποψηφιότητας του Γιώργου Α. Παπανδρέου ο οποίος με συνέπεια υπηρετεί και υπερασπίζεται αυτές τις αρχές και αξίες.

Το δίκτυο αυτό δεν έχει ιεραρχική δομή και αξιωματούχους αλλά είναι μια δομή στήριξης σε υπάρχουσες ομάδες πρωτοβουλίας και σε αυτές που πρόκειται να δημιουργηθούν. Ανοικτό σε όλους του πολίτες, χωρίς αποκλεισμούς, χωρίς εκπροσώπους και αντιπροσώπευση στις κομματικές λειτουργίες, έτσι ώστε να ανταποκρίνεται πλήρως στο πνεύμα της συμμετοχικής δημοκρατίας. Ας εργαστούμε με ενότητα και ομοψυχία, με ανανεωμένη την εμπιστοσύνη μας στον ηγέτη μας Γιώργο A. Παπανδρέου για να οδηγήσουμε το ΠΑΣΟΚ σε μια νέα πορεία που θα διασφαλίζει την ιστορική του συνέχεια, τη δημοκρατική του ταυτότητα, την αυτόνομη λειτουργία και την αξιοπρέπειά του και θα οδηγήσει στη νέα νίκη ενάντια στις δυνάμεις της συντήρησης και του νεοφιλελευθερισμού. Το Δίκτυο το οποίο ξεκινάει τώρα, θα συνεχίσει και μετά τις 11 Νοεμβρίου.

Ο Συντονιστής του Δικτύου

Νίκος Ε. Σκουλάς 


Επικοινωνία με το Δίκτυο:
Τηλ. 210 36 16 996, 210 36 16 906,
Fax & τηλέφωνο : 210 36 16 909
Email: daygap@gmail.com, Ηλεκτρονική διεύθυνση: www.daygap.gr